Nhân rộng mô hình góc truyền thông về bảo hộ lao động

Thực hiện chương trình quốc gia về An toàn vệ sinh lao động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, từ năm 2006 đến nay, các doanh nghiệp đã xây dựng 50 góc truyền thông về bảo hộ lao động ở các cơ sở sản xuất có đông công nhân trên cả nước.

Kinh phí thực hiện mỗi góc tuyên truyền là từ 15 đến 20 triệu đồng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề: nghĩa vụ, quyền của người sử dụng lao động và người lao động theo quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, nội dung phong trào xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; các yếu tố nguy hiểm, có hại thường xuất hiện trong quá trình lao động, sản xuất ở doanh nghiệp và các biện pháp phòng ngừa.

Hoạt động này nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của tập thể trong quá trình làm việc, góp phần phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Đây được xem là mô hình tuyên truyền sát thực nhất, hiệu quả nhất cũng như thông tin rộng rãi những nội dung về an toàn vệ sinh lao động tới công nhân đang làm việc tại các cơ sở. Nhiều địa phương đã nhân rộng mô hình này thông qua việc vận động các cơ sở, doanh nghiệp tự trang bị góc truyền thông về bảo hộ lao động.Hoạt động này nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của tập thể trong quá trình làm việc, góp phần phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Đây được xem là mô hình tuyên truyền sát thực nhất, hiệu quả nhất cũng như thông tin rộng rãi những nội dung về an toàn vệ sinh lao động tới công nhân đang làm việc tại các cơ sở. Nhiều địa phương đã nhân rộng mô hình này thông qua việc vận động các cơ sở, doanh nghiệp tự trang bị góc truyền thông về bảo hộ lao động.

Giới Thiệu

Chuyên may gia công & cung cấp các sản phẩm may Bảo hộ Lao động, Đồng phục công sở. Trang thiết bị dụng cụ BHLĐ..

- Hotline: 091.678.6210  (8:00 - 18:00)
- Địa chỉ: 485, Phạm Văn Thuận, KP 3, Tam Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook

 
Premium Joomla Templates